Researcher

 • Toshiaki Omori

Project Researcher

 • Toshiyuki Hino
 • Ryoji Ohba
 • Daisuke Kawahara
 • Wanghee Cho

JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers

 • Manoj Kumar Singh

Postdoctoral Research Fellow

Technical Associate

Ph.D. Students

Master's Course Students

Research Students

 • Shan Gao
 • ´╝▒ianwen Guo
 • Ke Wen
 • Chao Lin

International Exchange Student

 • Xue Fei (from Tsinghua Univ.)